20amir20

20amir20

تصور کنید به مدت چند روز برای مسئله تغذیه شما مشکلی به‌وجود بیاید. غذا به شما دیر برسد، اصلا نرسد یا آنقدر زیاد غذا بخورید که اندازه آن با هر وعده بسیار متفاوت باشد. چه اتفاقی می‌افتد؟ بدون شک سیستم بدن شما با مشکلاتی مواجه می‌شود. گیاهان هم دقیقا مشابه انسان‌ها برای اینکه بتوانند رشد […]