یکی از مهم ترین و حساس‌ترین فرآیند‌های ساخت منازل مسکونی ، اداری و تجاری ، مرحله تاسیسات ساختمانی و آبرسانی ساختمان می‌باشد که باید با حساسیت بالا تکمیل شود. در فرآیند تاسیسات ساختمان فعالیت‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود که شامل لوله کشی آب و لوله کشی فاضلاب می‌باشد...