کنفرانس طراحی و ساخت در نمایشگاه Building Healthcare Innovation & Design 2018 با تأکید بر طراحی‌های متناسب با هدف، کارایی و مسئولیت‌پذیری مالی، دستور کار جذابی برای شرکت‌کنندگان دارد. مسیر کنفرانس تاثیر عناصر مختلف ساخت و ساز مانند مهندسی، عملیات و فناوری بر...