iransite.seo5

iransite.seo5

اشتباه نابخشودنی یک مدیر تمرکز! واژه‌ای که شاید با پیشرفت تکنولوژی، این روزها موردی بسیار نادر در بین افراد جامعه باشد. کمی با مثال بیشتر توضیح میدم؛ امروز صبح که در حال رفتن به سر کار یا طی کردن مسیری بودید چند بیلبورد تبلیغاتی دیدید؟ از آنهایی که دیدید چند مورد را به خاطر می‌آورید؟ […]