در ابتدا لازم به توضیح است که بفهمیم چسب‌های اپوکسی از چه ساختاری تشکیل شده‌اند و به چه منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند. چسب های سنگ اپوکسی بر پایه رزین اپوکسی تهیه می‌شوند که با تغییر گرید رزین و افزودن پر کننده هایی همچون فلزات، سرامیک و … خواص و ویژگی‌های متنوعی...