پانچ دستی چیست و چه کاربردی دارد؟ این دستگاه‌ها از چند بخش از جمله دستگیره، فنر، اهرم یا اهرم‌ها، و محفظه تشکیل شده‌ که تمامی این قسمت‌ها با هم در ارتباط هستند. این دستگاه‌ها با اهداف متفاوتی به کار گرفته می‌شوند که عموما برای قرار دادن برگه‌های کاغذی در درون زونکن و...