امروزه چالش‌های پیش‌بینی نشده، مشکلات فراوان و معضلات مختلف، ممکن است در هر صنعتی برای افراد فعال در آن حوزه پیش آید؛ بنابراین قبل از ورود به هر صنعت اگر کمی آشنایی با چالش‌های مربوط به آن حوزه داشته باشید، حل مشکلات آن آسان‌تر خواهد بود. به عنوان مثال در حوزه...