رژیم تثبیت وزن عوامل زیادی در کاهش یا افزایش وزن نقش دارند، مانند ژنتیک خانواده، سن، نوع رژیم غذایی مورد استفاده، سبک زندگی و حتی محل زندگی و محل کار. همه این عوامل به چاقی و کاهش وزن کمک می‌کنند، اما چه غذاها و رژیم‌هایی که می‌خوریم تأثیر بیشتری نسبت به سایرین دارند؟...