توالت فرنگی دو تکه یا همان دوشاخه، یک نوع توالت است که دارای دو بخش جداگانه برای نشستن و شستشوی بدن است. در این نوع توالت، بخشی که برای نشستن بر روی آن استفاده می‌شود، شبیه به توالت‌های معمولی است و دارای صندلی و لوله‌های فاضلاب است. اما بخش دیگر، شامل یک شیر آب برای...