شاید واسه شماهم پیش اومده که تلویزیونتون دیر عمل کنه و باعث اعصاب خوردیتون بشه.باید بگم که این مشکل بخاطر ویروسی شدن تلویزیون است