shiriny73

shiriny73

چگونه پزشکی سراسری 1402 قبول شویم؟  راه‌های قبولی پزشکی سراسری 1402 خیلی هم سخت نیست. می‌تونید راه و روش افرادی که قبل از شما به رتبه‌های برتر رسیدند رو ببینید و ازشون استفاده کنید. ساعات درس و مطالعه – کلاس‌های کنکور و تست و مشاوران کنکور باتجربه، که در کنار هم می‌توانند شما رو به […]