اگر بخواهیم یک تعریف کلی از چیلرها بدهیم باید بگوییم که چیلر دستگاهی است که با کمک تبادل حرارتی بین هوا و مایعات کار می‌کند. چیلرها در ابعاد و اندازه‌های متفاوتی ساخته می‌شوند. اندازه و مدل چیلر متناسب با فضای کاری مورد نیاز انتخاب شده و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد....