خوشنویسی، هنر نویسندگی، از نشانه‌های تمدن اسلامی است و تاریخ آن به قرن هفتم پس از میلاد باز می‌گردد. زبان عربی و نگارش آن، به عنوان وسیله‌ای برای حفظ قرآن، همواره در فرهنگ اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. از این رو در اوایل این نگارش، از ابزاری کاربردی برای نوشتن به شکل هنری بسیار پیچیده تبدیل شد. در اسلام که غالباً از ترسیم انسان و حیوانات پرهیز می‌شود، اهمیت خوشنویسی به عنوان یک هنر بیشتر مورد تأکید قرار گرفت و در تزیین و تناسب خط‌های فردی تلاش شد تا آن‌ها شایسته حفظ کلام خدا شوند. خوشنویسی برای تزیین دیوارها و نمای ساختمان‌ها و همچنین اشیاء ساخته شده است. خوشنویسی در رسانه‌های...

read more