اعتماد به نفس به عنوان داشتن حس اطمینان در توانایی‌ها، ویژگی‌های فردی و ارزیابی شخصی تعریف می‌شود. وجود اعتماد به نفس در سلامتی جسمی و روحی-روانی فرد بسیار حائز اهمیت است. داشتن اعتماد به نفس کافی می‌تواند باعث موفقیت بیشتر فرد در زندگی شخصی و کاری شود. مزیت‌های داشتن اعتماد به نفس داشتن اعتماد به نفس کافی در جنبه‌های مختلف زندگی، فواید بسیاری دارد از جمله: آمادگی برای انجام کارهای جدید: وقتی فرد به خودش باور داشته باشد، آمادگی بیشتری به لحاظ روانی برای امتحان کردن چالش‌های جدید در زندگی دارد.عملکرد بهتر: اگر فرد خودباوری کافی داشته باشد، به جای نگرانی در انجام کارها انرژی خود را برای بهتر...

read more