کلمه کلیدی چیست؟ کلمه کلیدی، کلمه یا عبارتی است که محتوای هر صفحه از سایت را به بهترین وجه توصیف می‌کند. بنابراین وقتی افراد آن کلمه کلیدی یا عبارت را در گوگل یا موتورهای جستجوگر دیگر جستجو می‌کنند، باید آن صفحه را در وب سایت شما مشاهده کنند. سئو کلمات کلیدی یا Keywords به معنی تعیین کلمات و عباراتی است که می‌بایست از آن‌ها در صفحه هدف از وب سایت خود استفاده کنیم تا آن صفحه در هنگام جستجوی کلمه مورد نظر در نتایج جستجو نمایش داده شود. چگالی کلمات کلیدی چگالی کلمات کلیدی یکی از معیارهایی است که در بهینه سازی موتورهای جستجو، جهت بررسی اینکه موضوع صفحه موررد نظر چیست، استفاده می‌شود. چگالی کلمات...

read more