وقتی به تعطیلات سال نو نزدیک می‌شویم، مردم معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی هستند که برای تعطیلات مکان‌های مختلفی را برای گردش انتخاب می‌کنند و دسته دوم کسانی هستند که ترجیح می‌دهند در خانه بمانند و کمی استراحت کنند تا بلکه خستگی یک سال کاری پرفشار را به در کنند. مهم نیست در تعطیلات امسال شما جزو کدام دسته از افراد هستید، مهم این است که آیا برای سال جدید خود برنامه‌ای دارید یا نه؟ هر سال، در تعطیلات سال نو، بسیاری از مردم تصمیم به ایجاد تغییرهای کوچک و بزرگ در زندگی شخصی‌شان می‌گیرند، اما من مطمئنم که فقط 10 درصد از این افراد تغییرات را در زندگی خود اعمال می‌کنند و 90 درصد...

read more