بیشتر خانواده‌ها یک بار هم که شده در زندگی خود نقل مکان را تجربه کرده‌اند. این روند نه تنها برای والدین پر فشار است، بلکه برای بچه‌های کوچکی که دیدگاه محدودتری دارند می تواند استرس زا و دلهره آور باشد. کودکان شما برای تطابق دادن خود به شرایط جدید نیازمند زمان بیشتری هستند و به راحتی با شرایط جدید ارتباط برقرار نمی‌کنند. تغییر محل سکونت حتی به محیط راحت‌تر می‌تواند موجب بروز مشکلات روحی برای کودک شما شود، اگر حتی خانه‌ی جدید شما دارای امتیازهایی مانند اتاق جداگانه و یا حیاط دلبازتر باشد. آن‌ها در بسیاری از مواقع در برابر تغییر شرایط مقاومت می‌کنند. شاید برای او عجیب باشد که چرا باید دوستان...

read more