متاسفانه سلامت عمومی بدن مسئله ایست که مردم آن‌طور که باید به آن توجه نمی‌کنند. هر فردی فقط یک بدن دارد که مراقبت از آن باید در اولویت اصلی آن فرد باشد. با‌این‌وجود، افراد اغلب از بدن خود غافل هستند و تا سلامتی آنها به خطر نیفتد، به آن رسیدگی نمی‌کنند. البته گاهی اوقات طبیعی است که مردم از تأثیرات منفی برخی از عادت‌ها و فعالیت‌هایشان آگاهی نداشته باشند. اگر آنها اطلاعات پزشکی لازم را نداشته باشند، انتظار نمی‌رود که از عواقب هر اقدامی که علیه بدنشان انجام می دهند، آگاه شوند. از طرف دیگر، مطالب زیادی وجود دارد که مردم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع استفاده کنند. گاهی اوقات،...

read more