هیچ لایه ای در فیلم آخر «سم مندس» وجود ندارد که طنین احساسی در تماشاگر ایجاد نکند. یک تریلر جنگ جهانی اول پر از لحظات دراماتیک میخکوب کننده که مندس در Skyfall به خوبی نشان داد ولی در Spectre از دستش داد. ۱۹۱۷ از همان ابتدا قلب تماشاگر را به چنگ میگیرد و تا لحظه ی آخر رها نمیکند.  این فیلم ضرب آهنگ قوی دارد و پر است از حس های ترسناک و واقعی از جنگ. داستان نشات گرفته از تجربیات واقعی پدربزرگ مندس در خط مقدم غربی در جنگ جهانی اول است. این فیلم برای مندس عمیقا اهمیت دارد. اسم فیلم  ۱۹۱۷ در واقع کوتاه شده ی اسم اصلی فیلم است. از ابتدا اسم فیلم مندس قرار بود «ششم آوریل ۱۹۱۷» باشد....

read more