یک فضای بسته، مستقل از شرایط بیرونی. روش اولیه خنک کردن هوا که در هند انجام می‌شد آویزان کردن تشک‌های چمن مرطوب بر روی پنجره‌ها بود که در آنجا هوای ورودی را با تبخیر خنک می‌کردند. تهویه مطبوع مدرن آغاز خود را در صنعت نساجی قرن نوزدهم آغاز کرد، که در آن از اسپری‌های اتمیزه شده آب برای مرطوب‌سازی و خنک‌سازی همزمان استفاده می‌شد. بلبرینگ جدا شده. اصطکاک چرخشی صنعت خودرو، مهندسی، صنعت، قطعه ماشین، صنعت فلز، کره، فولاد، چرخ آزمون بریتانیایی مخترعان و اختراعات اجداد اولیه انسان چرخ را اختراع کردند، اما چه کسی بلبرینگی را اختراع کرد که اصطکاک دورانی را کاهش می‌دهد؟ اجازه دهید چرخ‌های سرتان بچرخد و...

read more