معرفی اپلیکیشن فیلم و سریال ویدیمو برترین اپلیکیشن فیلم و سریال در اپلیکیشن ویدیمو فیلم، شما به انواع فیلم‌ها از قبیل کمدی، ترسناک، درام، مستند، خانوادگی و بسیاری دیگر نیز دسترسی دارید و می‌توانید تماشا کنید. همچنین می‌توانید دانلود کنید.اپلیکیشن‌های زیادی وجود دارد که در برخی از این دسته‌ها فیلم‌های ایرانی و در برخی دیگر فیلم‌های غیر ایرانی قرار می‌دهند و تفاوت اصلی آن‌ها در زبان مربوطه و فهرست فیلم و سریال هایشان هستند که برنامه‌های غیر ایرانی از زبان فارسی پشتیبانی نمی‌شود و فهرست فیلم و سریال‌های روز ایرانی را ندارد اما اپلیکیشن‌های ایرانی پشتیبانی به زبان فارسی دارد و فهرست فیلم و...

read more