اگر شما سیگار می‌کشید و از مصرف سیگار خسته شده‌اید و قصد ترک کردن آن را دارید، بدانید که تنها نیستید. تقریباً از هر 10 نفری که سیگار می‌کشند، 8 نفر می‌خواهند مصرف سیگار را متوقف کنند. ترک کردن سیگار یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ سلامتی است. شاید دانستن این نکته برایتان جالب باشد که تقریباً یک سوم مرگ‌های ناشی از بیماری قلبی به خاطر مصرف سیگار و قلیون است. شاید این آمار زنگ خطری برای شما باشد که مصرف سیگار را متوقف کنید و به جای آن ورزش کنید. هر کسی برای ترک سیگار روش‌های خاص خودش را دارد، اما خیلی‌ها با روش کم کردن مصرف سیگار، موفق به ترک شده‌اند. یعنی هر روز یک یا دو نخ از مصرف روزانه خود...

read more