مرگ، امری اجتناب‌‌ناپذیر است و همه‌ی ما روزی مرگ را در آغوش خواهیم گرفت. اما در این بین کسانی هستند که برای رسیدن به مرگ عجله دارند و دست به خودکشی می‌زنند. اما چه چیزی باعث می‌شود که این اتفاق بیفتد؟ چرا باید کسی با دستان خود به زندگیش پایان بدهد؟ باید بدانیم که خودکشی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد، دیگر امیدی به زندگی خود ندارد و به نوعی به یک مرده متحرک تبدیل شده است. او تمام احساسات خود را زیر پا گذاشته است، ولی این دلیل نمی‌شود که ما بگوییم؛ او دیگر به کمک ما احتیاج ندارد. برای هر چیزی در این دنیا راهی وجود دارد. روش‌های مختلفی را امتحان کنید تا بتوانید به نتیجه مطلوب دست یابید. حقایقی تلخ...

read more