"موسیقی به خودی خود, زندگی است", "زمانی که کلمات شکست می‌خورند, موسیقی سخن می‌گوید", "موسیقی یک فرار است", "زندگی همانند یک ملودی زیباست, فقط اشعارش چندان جالب نیستند", "زندگی, موسیقی متن خود را دارد". این نقل قول‌ها, برگرفته از سخنان موسیقی‌دان‌های بزرگ این صنعت هستند. جالبی قضیه از آنجا شروع می‌شود که اگر به کسی که تا به حال در زندگی خود هیچ موزیکی گوش نکرده باشد این نقل‌قول‌ها را نشان دهیم, شاید چیز خاصی درک نکند! حتی کتابی با جزئیات فراوان درباره هنر موسیقی را برایشان بخوانیم, احتمالا به نتیجه خاصی نمی‌رسند. فکر می‌کنید دلیل آن چیست؟ موسیقی یکی از معنوی‌ترین اختراعات انسان است. هیچ...

read more