نسل زد نامی است که به نسل جوان امروزی اختصاص داده شده است. طبق تحقیقات تیم Pew، نسل زد یا نسل z شامل افرادی است که بین سال‌های 1997 تا 2012 به دنیا آمده‌اند، یعنی از سال 1376 تا سال 91! البته در بعضی از منابع معتبر، نسل z شامل افراد متولد شده از سال 1997 تا به همین امروز است! بزرگترین افراد نسل زد اکنون در حال تجربه 25مین سال زندگی خود هستند که بسیاری یا متاهل شده‌اند، یا در دانشگاه مشغول تحصیل هستند. نسل زد دنباله نسل هزاره (Millennials) هستند، افرادی که بین 1981 تا 1996 به دنیا آمده‌اند در زمره هزاره‌ها قرار می‌گیرند. نسل زد، در ابتدای ورود خود به بازار کار و جامعه با بحرانی به نام کرونا...

read more