با شنیدن اصطلاح روان درمانی چه تصویری در ذهن شما نقش می بندد؟ احتمالا مانند بیشتر مردم ، مراجعی رنج دیده را تصور می کنید که روی مبلی در مطب درمانگر دراز کشیده و درمانگر با پرسش سوالات زیرکانه مشاورهای حکیمانه به او می دهد. معمولا مردم معتقند که روان درمانی تنها برای "بیماران "است، درمانگر توانایی خارق العاده ی دارد که به او این اجازه را می دهد تا ذهن مراجعه کننده را بخواند. همچنین باور متداولی در ذهن افراد وجود دارد که روان درمانی نیازمند سالها کنکاش در خصوصی ترین رازهای فرد است.علاوه بر این بسیاری از افراد بر این باورند که درمانگران به صورت مداوم راه هدایت زندگی را به مراجعینشان نشان می...

read more