«مادر» آرونوفسکی؛ یک خوانش روانکاوانه هشدار: این خوانش بدون لو دادن چند قسمت از فیلم قابل انجام نبود. سعیم بر آن بود که این لو دادن داستان را به حداقل برسانم اما همچنان بخشی از داستان فیلم در این خوانش لو خواهد رفت.  مقدمه کمتر پیش می‌آید که فیلمی نمایش داده شود و این چنین اختلاف نظر ایجاد کند؛ چه میان منتقدان و چه مخاطبان. یا مردم بعد از دیدن فیلم نتوانند نظر دقیقی در مورد آن بدهند. این اتفاق عموما زمانی پیش می‌آید که روایت و داستان فیلم گنگ و نمادین باشد.  تاثیر این‌گونه فیلم‌ها به سادگی قابل مشاهده است؛ بعضی درک نکردن معنای فیلم را پذیرا نیستند پس آن را پس می‌زنند و در هر...

read more