به گزارش مسترتست، هر ساله پس از اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد به منظور تکمیل ظرفیت دانشگاه‌هایی که ظرفیت آن‌ها خالی مانده و یا ظرفیت‌های جدید که علاوه بر دفترچه انتخاب رشته ارشد اعلام می‌شود، تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش اعلام می‌شود. فرایند پذیرش بدین صورت است که دانشگاه‌ها ظرفیت‌های فوق را به سازمان سنجش اعلام می‌کنند و در صورت تایید سازمان سنجش، تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد برگزار می‌شود. آیا برای همه رشته‌های تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد، روزانه اعلام شده است؟ خیر، چون تکمیل ظرفیت در واقع برای پر کردن ظرفیت‌های خالی‌مانده مقطع ارشد دانشگاه‌هاست، ممکن است همه رشته‎‌ها در همه دوره‌ها...

read more