چه خاکی برای زاموفیلیا مناسب است؟ داشتن گیاهان زینتی آپارتمانی یکی از زیبایی‌های هر خانه به شمار می‌آید. حال که خانه‌ها کوچکتر شده و دیگر خبری از حیاط‌های بزرگ و سرسبز نیست خوب است که با داشتن گیاهان زینتی و آپارتمانی حس و حال آن روزها را دوباره به خانه‌هایمان بیاوریم. انواع مختلفی از این گیاهان آپارتمانی وجود دارند که ما می‌توانیم بسته به شرایط منزل خود و همچنین میزان مراقبتی که می‌توانیم از این گیاهان کنیم یکی را انتخاب کرده و آن را برای منزلمان داشته باشیم. زاموفیلیا یکی از زیباترین گیاهان آپارتمانی است که جلوه زیبایی به خانه‌های ما می‌دهد و شرایط نگهداری سخت و پیچیده‌ای ندارد. برای این...

read more