معرفی خلاقیت شگفت انگیز الکساندر مک کویین از طریق طراحی‌های هنرمندانه او و نمایش‌های به شدت چشمگیرش در دنیای مد و لباس شناخته شده است. نمایش‌های او که در واقع هنرهای نمایشی و چیدمان‌هایی آوانگارد بود، برگرفته از زندگی‌نامه او بودند. مک کوئین بدون ترس سنت‌های فشن را به چالش کشید. او که در زمان خود در بین طراحان بسیار نادر بود، فراتر از محدودیت‌های فیزیکی لباس به طراحی‌های خود می‌نگریست و همواره بعدی مفهومی و تخیلی به آن‌ها می‌بخشید. شوهای لباس‌ الکساندر مک کویین بارها و بارها تعریفی دیگر از مفهوم زیبایی را به وجود آورده‌اند. آن‌ها سبب بروز احساسات خاصی در بین تماشاگران شده‌اند. او با...

read more