معماری در ایران سابقه‌ای مستمر بیش از 6000 سال دارد. این معماری نه تنها جلوه روشنی در فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران مدرن دارد، بلکه از نظر تنوع، گستره وسیعی را در برمی‌گیرد. عناصر طراحی در معماری ایرانی قدمتی 3000 ساله دارند. این عناصر در ادوار مختلف از تالارها گرفته تا سقف‌های چهار اتاقه و چهار ایوانی همواره وجود دارند. به دنبال پدید آمدن ابزارهایی مثل همتراز کننده کاشی و سرامیک بشر پیشرفت‌های زیادی در معماری داشته است. در واقع معماری ایرانی تداومی داشته است که اگرچه بارها به دلیل درگیری‌های داخلی و تهاجمات خارجی تغییر کرده یا به طور موقت دچار انحراف شده است، اما به سبکی دست یافته است که...

read more