تجهیزات شبکه مجموعه‌ای از ابزارها و تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی یک شبکه کامپیوتری است. تجهیزات شبکه به دو دسته تقسیم می شوند: تجهیزات اکتیو تجهیزات پسیو تجهیزات شبکه پسیو دستگاه‌های غیرفعال دستگاه‌هایی هستند که قابل برنامه‌ریزی نیستند و نمی‌توانند تغییراتی در اطلاعات یا محتوای تبادل شده در شبکه ایجاد کنند. برخی از تجهیزات مورد استفاده برای نصب و پیکربندی سخت افزار شبکه (مانند کابل کشی و نصب دستگاه) نیز در این دسته قرار می‌گیرند. عملکرد این تجهیزات بدون نیاز به برق انجام می شود.تجهیزات ذکر شده عبارتند از: انواع کانکتور و اتصالات، داکت یا کانال و انواع رک. تجهیزات شبکه اکتیو تجهیزات...

read more