اگر سودای نویسندگی در سر دارید و یا از تولید محتوا متنی لذت می‌برید، پس از اندیشه و ایده‌هایی که در سر دارید، دانستن قواعد نگارشی مهم‌ترین گام در جهت نوشتن یک مطلب خوب است. یک نویسنده و یا محتوانویس حرفه‌ای باید توجه ویژه‌ای به بسیاری از جزئیات و تزیینات نوشتاری نیز داشته باشد. مهم‌ترین مورد از تزیینات نوشتاری، استفاده از قواعد نگارشی است. هدف اصلی یک محتوانویس حرفه‌ای این است که یک متن باکیفیت را به مخاطبان خود ارائه دهد. این کیفیت جنبه‌های مختلفی دارد. از جمله: درون‌مایه متن، لحن ایجاد ارتباط با مخاطب و ... که رعایت نکات نگارشی نیز جزء مواردی است که حائز اهمیت است. در دنیای ارتباطات، مردم...

read more