افزایش سن می‌تواند دلهره‌آور به نظر برسد؛ سفیدی مو، چین و چروک، فراموش کردن محل پارک ماشین. گذشته از همه این مسائل، سالمندی می‌تواند مشکلات سلامتی منحصر به ‌فردی ایجاد کند. با توجه به اینکه سالمندان 12 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند مهم است که چالش‌های پیش روی افراد با افزایش سن را درک کنید و بدانید که اقدامات پیشگیرانه‌ای وجود دارد که می‌تواند خودتان (یا یکی از عزیزان خود) را تحت تأثیر قرار دهد. جهت پیش رفتن در مسیر پیری سالم با ما در ادامه مقاله همراه باشید.   1. بیماری‌های مزمن بر اساس گزارشات، حدود 92 درصد از سالمندان حداقل یک بیماری مزمن و 77 درصد حداقل دو بیماری دارند. بیماری‌های...

read more