حتما عهدنامه ترکمانچای را به یاد دارید. عهدنامه ای که در آن بخش هایی از خاک ایران (قفقاز) جدا و به روسیه منضم شد. چنانکه روس‌ها در عرصه سیاسی و اقتصادی دارای چنان امتیازاتی شدند که تا آن زمان از هیچ یک از همسایگان خود به ‌دست نیاورده‌ بودند. البته همین عهدنامه هم به دنبال عهدنامه گلستان آمد. مشکلاتی که در عهدنامه گلستان بود، به نوعی بهانه جنگ را به روسیه داد. در این عهدنامه هم خاک دادیم، هم غرامت نقدی (10 کرور معادل پنج میلیون تومان). اما آیا ترکمانچای اولین و آخرین عهدنامه ای بود که تفاوت چندانی با یک خیانت آشکار نداشت؟ تاریخچه معاهده پاریس اولین بار در سال 1988، توسط IPCC...

read more