گوگل درطی سه مرحله صفحات سایت شما را شناسایی می کند. 1.خزش (Crawling) بررسی لینک ها و کدهای سایت توسط خزنده‌ها  "Crawling" نام دارد. موتورهای جستجو مانند گوگل با استفاده از خزنده ها، سایت را از جهات مختلف از جمله محتوای متنی، تصویری، ویدئویی و موارد دیگر بررسی می کنند. خزنده ها دائما در صفحات مختلف در حال جستجو هستند و صفحات جدید را به لیست خود اضافه می کنند. هرچه خزنده ها درک بهتری از سایت شما پیدا کنند، بهتر می توانند آن را با افرادی که به دنبال محتوای شما هستند مطابقت دهند. برای اینکه خزنده ها بتوانند صفحات سایت شما را پیدا کنند راه های متفاوتی وجود دارد: برای پیدا کردن صفحات وبسایتتان...

read more