در حالی که تخریب‌کننده به نظر می‌رسد، استراحت در دوره تمرین در واقع می‌تواند در رسیدن به اهداف بدنسازی در دراز مدت به شما کمک کند. هفته دیلود یک استراحت از روال تمرینی معمول شما است و به عضلات شما فرصتی برای ترمیم و جبران تمرینات بیش از حد می‌دهد. این بدان معنا نیست که یک هفته کامل استراحت کنید، شما همچنان تمرین می‌کنید، اما شاید جلسات کمتر، وزنه‌های کمتر یا تکرارهای کمتر. شدت تمرین هم چند درجه کاهش می‌یابد. بنابراین، مرخصی گرفتن از ورزش چگونه تناسب اندام شما را بهبود می‌بخشد؟ اگر به طور منظم تمرین می‌کنید، احتمال تمرین بیش از حد وجود دارد و ممکن است به عضلات خود زمان کافی برای ریکاوری...

read more