تصور کنید که یک صبح از خواب بیدار می‌شوید و تصمیم می‌گیرید خانه‌ای بسازید. چگونه شروع می‌کنید؟ آیا خرید تعدادی آجر و چند آهن باعث ساخته شدن خانه‌ی شما می‌شود؟ آیا بدون نقشه و برنامه ریزی امکان‌پذیر است؟ زندگی هم شبیه به ساختن یک ساختمان است. اگر می‌خواهید در آن دستاوردی داشته باشید، باید قبل از شروع هر اقدامی، برای آن برنامه‌ ریزی کنید. متعاقبا با انجام این کار، عملگرایی‌ شما نیز افزایش می‌یابد. داشتن تنها یک هدف با داشتن یک هدف برنامه ریزی شده کاملا متفاوت است. هنگامی که شما هدف‌هایی مانند افزایش وزن، افزایش درآمد و یا  شروع یک کار جدید را برای خود تعیین می‌کنید، بدون برنامه ریزی...

read more