تبلیغ کردن، کاری که برای پیشرفت یک بیزینس و جذب مشتری‌های بیشتر، یک امر ضروری است. تبلیغات ما را احاطه کرده‌اند، وقتی در فضای مجازی در حال صحبت کردن با دوستانمان هستیم، یا در حال قدم زدن در خیابانی اطراف محل سکونتمان و یا در ایستگاه اتوبوس، تبلیغات در دید ما هستند. اما به نظر خیلی‌ها، این تبلیغات بی‌فایده هستند. شاید وقتی قصد خرید چیزی را داشته باشید، فکر کنید که تحت تاثیر تبلیغات قرار نگرفته‌اید، ولی این غیرممکن است. همه ما وقتی می‌خواهیم چیزی بخریم، یا برای مسافرت جایی را انتخاب کنیم، ناخودآگاه تحت تاثیر تبلیغات قرار می‌گیریم. تحت تاثیر قرار گرفتن فقط کلیک کردن روی لینک و انجام خرید نیست،...

read more