زن بودن در قرن 21 معنای جدیدی به خود گرفته است. در گذشته از زنان انتظار می‌رفت هنگامی که همسران‌شان به سرکار رفته‌اند کارهای خانه را انجام دهند و به اصطلاح چراغ خانه را روشن نگه دارند. اما اکنون شاهد انفجار حضور زنان در نیروی کار جامعه هستیم و حتی کار در منزل برای خانم های خانه‌ دار بسیار رواج پیدا کرده است. کار در منزل برای خانم های خانه دار با این حال این تغییر لزوما به این معنی نیست که تمام زنان باید بیرون از خانه کار کنند. این تغییر متکی بر این واقعیت است که زنان باید انتخاب کنند و خود تصمیم بگیرند که چه کاری را انجام دهند. برخی از زنان خانه‌دار مشتاق کسب درآمد و انجام کارهایی متفاوت از...

read more