شیرهای کنترل در بسیاری از صنایع فرآیندی ضروری هستند برای تنظیم جریان سیالات در یک سیستم در نظر گرفته شده‌اند. آنها برای شروع و توقف فرآیند و همچنین کاهش جریان سیال برای اطمینان از عملکرد کارآمد در نظر گرفته شده‌اند. به دلیل کاربرد روزافزون آنها در صنایع فرآیندی، شیرهای کنترل در حال حاضر به طور گسترده در مشخصات مختلف در دسترس هستند. این مجموعه گسترده ممکن است برای افرادی که اولین خرید خود را انجام می‌دهند گیج‌کننده باشد. هنگام تصمیم گیری باید به جنبه‌های مختلف توجه کرد. چرا از شیرهای کنترل استفاده می شود؟ کارخانه‌های فرآیند از تعدادی حلقه کنترل تشکیل شده‌اند که به یکدیگر متصل شده‌اند تا...

read more