مهارت ارائه مطالب، سخنرانی و پرزنتیشن، از جمله مهارت‌هایی است که بر همگان لازم بوده و تاثیر به سزایی در موفقیت تحصیلی یا شغلی افراد دارد. بنابراین در این مقاله به آموزش ارائه حرفه‌ای و سخنرانی می‌پردازیم. مثال هایی از کاربرد های ارائه کنفرانس های درسی دانش آموزان و دانشجویان ارائه و پرزنتیشن در جلسات شرکتی و اداری جلسات دفاع و پیش دفاع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری معرفی طرح و بیزینس پلن کسب و کار و استارت آپ در جلسات کارآفرینی و یا برای جذب سرمایه گذار ارائه و سخنرانی در همایش‌ها، سمینارها و وبینارهای تخصصی و غیرتخصصی انواع ارائه‌های آموزشی و علمی و یا تدریس و غیره. آموزش ارائه حرفه ای و...

read more