alimohammadi2020

alimohammadi2020

آشنایی با وریدهای واریسی رگ‌های شما بخش مهمی از سیستم گردش خون شما هستند که خون را به قلب شما می‌برند. در افراد مبتلا به وریدهای واریسی، دریچه‌های یک طرفه برای حفظ جریان خون به سمت قلب ضعیف شده یا آسیب می‌بینند و باعث می‌شوند خون پشت سر هم جمع شود و در رگ‌ها جمع […]