آشنایی با وریدهای واریسی رگ‌های شما بخش مهمی از سیستم گردش خون شما هستند که خون را به قلب شما می‌برند. در افراد مبتلا به وریدهای واریسی، دریچه‌های یک طرفه برای حفظ جریان خون به سمت قلب ضعیف شده یا آسیب می‌بینند و باعث می‌شوند خون پشت سر هم جمع شود و در رگ‌ها جمع شود....