چندین سال است که کردان و سهیلیه کرج یکی از برترین مناطق جهت خرید ویلا و سرمایه گذاری بوده که در چند سال اخیر این تقاضا برای سرمایه گذاری در کردان و سهیلیه موجب رشد روزافزون ارزش زمین در این منطقه شده است.با این اوصاف چنانچه به هر دلیلی همچون سرمایه گذاری و یا ساخت...