خودروهای زیادی هر ساله در ایران تولید می‌شوند اما این خودروهای سنگین و سبک نیاز به قطعات زیادی دارند که ایران برای تامین این موارد برای خودروسازان خود نیازمند قطعاتی از کشورهای دیگری همچون چین، دبی و دیگر کشورها دارد. همچنین خودروهای خارجی بسیار زیادی در کشور وجود...