پی آر پی زانو یا پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) یک درمان تجربی است که ممکن است درد ناشی از آرتروز را کاهش دهد. از موادی از خون شما برای درمان بافت‌های آسیب دیده استفاده می‌کند. تزریق پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) یک درمان جدید برای مدیریت درد مربوط به استئوآرتریت (OA) زانو...