برای کسب موفقیت در استخدام ضروری است که قبل از حضور در مصاحبه شغلی یکسری اطلاعات کافی درباره این که بهتر است چه کارهایی انجام دهید را بدانید و به دست آورید. معمولا نام مصاحبه در افراد تنش و فشار ایجاد می‌کند. اما باید برای کاهش دادن این فشارها برخی کارها و نکات ضروری...