در دنیای امروز که همه چیز مدرن، کاربردی و پیشرفته شده است. سعی اشخاص در این است که از حداقل امکانات حداکثر استفاده را داشته باشند. خصوصا در داخل خانه‌هایشان. با زیاد شدن اثاثیه خانه‌ها و همچنین گران شدن ملک و زمین، خانه‌ها نیز کوچک‌تر شده‌اند. طراحان به دنبال این...