کارت خودرو چیست و شامل چه اطلاعاتی است؟ کارت خودرو یکی از مدارک مهم خودرو است که همیشه باید همراه راننده باشد. این کارت شامل کلیه اطلاعات خودرو مثل نوع و مدل خودرو، رنگ و مشخصات فنی خودرو، شماره پلاک، شماره VIN، و همینطور مشخصات مالک خودرو شامل نام و نام خانوادگی، کد...