moshaveranebartar

moshaveranebartar

تا چند سال پیش تنها راه ورود به رشته پزشکی، ثبت نام کنکور سراسری و آزاد بود. آیا در حال حاضر نیز ورود به رشته پزشکی تنها از طریق شرکت در کنکور تجربی امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم خیر!!! ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی راه دوم ورود به رشته پزشکی می باشد. داوطلبانی […]

بسیاری از افراد پس از مدرک کارشناسی نیز طالب شرکت در کنکور و ورود به رشته‌های پزشکی هستند و در حال حاضر شرایط ورود به رشته پزشکی بدون ثبت نام کنکور برای این افراد مهیا شده است. داوطلبانی که متقاضی ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی هستند لازم است در زمان ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی […]